Annonse
olav_gunnar_bal.jpg

Et rettsmedisinsk hvepsebol

Det skriver Morgenbladet i et sekssiders oppslag om Ballos avgang og instituttets interne forhold.

Ballo selv sier at han aldri har sett en arbeidsplass med så store arbeidsmiljøproblemer. RMI er en enhet under Det medisinske fakultetet ved Universitetet i Oslo. Det har 90 ansatte, og har blant annet monopol på DNA-analyser i forbindelse med politietterforskning i Norge. Instituttet er også ansvarlig for rettsmedisinske obduksjoner.

Ballo kom blant annet i konflikt med både rektor og direktør ved universitetet omkring omorganiseringer han ønsket å foreta. Videre var det sterke konflikter mellom en av avdelingslederne og hennes ansatte, noe som hadde resultert i en betent varslingssak. Avdelingslederen skal ha kommet i konflikt med Ballo allerede da han tiltrådte, fordi han ønsket å omorganisere hennes avdeling.                                                                                                                                      

En episode som beskrives i avisen er at Ballo skal ha blitt bedt av universitetsledelsen om å avbryte omorganiseringen fordi forskningsminister Tora Aasland Haug hadde krevd dette. Ballo tok kontakt med statsråden, sin partifelle i SV, og sier han fikk beskjed om at noe slikt krav ikke var fremmet fra hennes side. Universitetsrektor Ole Petter Ottersen skal deretter ha forlangt en unnskyldning for at Ballo hadde tatt kontakt med statsråden bak ledelsens rygg.

Ballo trakk seg fra stillingen i mai i år etter bare et drøyt halvår i stillingen.

Annonse
Annonse