Annonse

Etterlyser felles rødgrønn vinnersak

De siste månedene er regjeringen nærmest blitt avskrevet av en rekke kommentatorer. Siden valget i september i fjor og til og med april i år har de tre regjeringspartienes oppslutning falt med 6,5 prosent, viser et gjennomsnitt av meningsmålingene (fra 48,8 prosent til 41,3 prosent). Stadig flere mener å hevde at det ikke lenger er liv laga for rødgrønne statsråder i regjeringskvartalet, og at regjeringen vil gå i oppløsning i god tid før stortingsvalget i 2013. Flertallet i Mandag Morgens ekspertpanel mener imidlertid det er altfor tidlig å felle noen dødsdom over regjeringen. Kun to av de 11 ekspertene mener samarbeidet ryker før neste stortingsvalgkamp sparkes i gang. Seks mener de rødgrønne vil overleve frem til 2013. Men veien dit er full av tøffe tak, og en rekke potensielle krisesaker kan ødelegge samarbeidsklimaet totalt. Dessuten er politikken uforutsigbar, og det dukke alltid opp en dårlig sak som ingen har tenkt på i forkant.  

Ekspertpanelet mener Jens, Kristin og Liv Signe trenger å skape ny entusiasme om sitt eget regjeringsprosjekt for å holde sammen ut fireårsperioden: 

  • Lofoten og kommunevalget: Slaget om Lofoten og Vesterålen er den desidert vanskeligste saken for regjeringen. SV må fremstå som vinnere her, mener et nærmest samstemt ekspertpanel. En utsettelse kan gi en viss ro, men bare midlertidig. Kommunevalget i 2011 blir også svært viktig. Gjør de rødgrønne det for dårlig her, kan det ende med takk og farvel. 
  • Ap styrer økonomien: SV må fremstå som vinner av slaget om Lofoten og Sp må få distriktspoeng. Men så lenge Jens og Sigbjørn får styre økonomien sånn noenlunde i fred, vil Ap kunne strekke seg langt for å gi sine partnere politisk kred. 
  • Trenger samlende vinnersaker: Regjeringens problem er at de tre partiene har hver sine hjertesaker. Den bør samle seg om et felles prosjekt utover det å ha «styringsevne» for å skape entusiasme i opinionen. Forsvar av velferdsstaten, kan bli en slik vinnersak. Fortsatt borgerlig uklarhet om regjeringsalternativ vil også gi de rødgrønne gratis drahjelp.
  • Det finnes alltid en exitstrategi: Alle de tre partiene vil velge å gå ut av regjeringen dersom de mener det tjener partiet. I så fall gjelder det å finne den rette saken å «slå opp» på. SV kan ha mest å tjene på å gå ut, de kan få et nytt løft og høy standing i miljøbevegelsen dersom de for eksempel kaster kortene på grunn av Lofoten/Vesterålen. 

De «farlige» sakene

Regjeringen står foran en rekke tøffe interne forhandlingsrunder i forbindelse med flere delikate politiske saker det nærmeste året. De aller fleste sakene vil det være forholdsvis greit å løse, mener Mandag Morges ekspertpanel. Men det er særlig to skumle skjær i den rødgrønne sjøen som kan senke hele regjeringsprosjektet – Lofoten og kommunevalget neste år.

Når det gjelder spørsmålet om eventuell oljeboring i Lofoten og Vesterålen, må SV-ledelsen, om ikke vinne en krystallklar seier, kunne fremstå som vinnere overfor eget partiapparat og egne velgere. Problemet er at de har gått rimelig høyt på banen i denne saken, og alle snev av kompromisser kan bli vanskelige å selge. 

– Her er trenering trolig beste strategi for å holde sammen. Dersom saken skal avgjøres i denne perioden må SV vinne for å kunne bli sittende, mener Geemuyden.Kieses Maria Edvardsen. 

– SV har vært bortimot ultimativ og svært tydelig på denne saken i lang tid. Uten bortimot full seier her vil SV se seg tjent med, og ikke med stor engstelse, velge dette som en «god» sak for å bryte regjeringssamarbeidet. I så fall kan SV heise miljøflagget skinnende rent og høyt igjen, sier rådgiver Sten Helland. 

Ringreven Frank Aarebrot har en litt annen innfallsvinkel på Lofoten-saken. Han mener Ap vil ha vanskeligheter med å gi SV full seier i denne saken:

– Dersom SV fortsetter å blåse seg opp som kompromissløs løve, da kan rollen som skinnfell etterpå bli uutholdelig. Ap kan ikke fremmedgjøre sine velgere i Nord. I de 11 kommunene i Lofoten og Vesterålen var Aps fremgang større enn i resten av landet ved valget i 2009, og «Nei til utbygging»-partienes tilbakegang var betydelig større. Sp prater også masse om miljø, men for dem er nok makt viktigere når det kommer til stykket, mener Aarebrot. 

Saken kan imidlertid bli litt enklere å løse etter at Norge og Russland ble enige om en delelinje i Barentshavet sist uke. Muligens blir det lettere for Ap å «gi opp» Lofoten, med nye rike olje- og gassforekomster venter utenfor Finnmarkskysten. Og for SV er det lenge, lenge til spørsmålet om petroleumsutvinning i Barentshavet settes på spissen for endelig vedtak. 

Skjebnevalg for samarbeid

Kommunevalget i 2011 blir også en syretest for regjeringen. Et dårlig valg for ett eller flere av partiene, kan føre til at noen av dem, eller alle, konkluderer med at nok er nok og at de vil klare seg bedre på egen hånd.  

– Lokalvalget i 2011 blir meget viktig. Viser det seg at SV og Sp sliter ytterligere, så vil begge kunne finne ut at det beste for dem er å trekke seg ut, slikke sår og så starte gjenreisingen fra opposisjon, sier bloggeren og analytikeren Svein Tore Marthinsen. Også flere andre av ekspertene trekker frem kommunevalget som en særdeles viktig mellomlanding for de rødgrønne. 

– Et ytterligere svekket SV etter valget vil slite på Halvorsens regjeringsvennlige linje. Det skal mye mer til for at Sp gir fra seg hånden på rattet, men de vil kanskje varme opp forbindelsene til de to andre sentrumspartiene, særlig hvis KrF og Venstre også kommer svekket ut av kommunevalget, mener Aarebrot.

– Hvis regjeringen overlever til valget neste høst, kommer valgresultatet i kommunevalget til å bli avgjørende, mener journalist og kommentator Aslak Bonde.

Ap sitter tungt på pengesekken

Arbeiderpartiets maktarroganse er ofte trukket frem som et problem ved samarbeidsklimaet i regjeringen. Mandag Morgens ekspertpanel tror imidlertid at Ap kan være villig til å strekke seg langt når det gjelder å gi sine regjeringskolleger politisk gjennomslag i hjertesaker, så lenge det ikke går ut over Aps økonomiske politikk. Derfor må den nye sjefsbiskopen jobbe i Trondheim, og derfor er vi på vei mot heldagsskolen og leksehjelp til alle. Alt går, så lenge handlingsregelen består. 

– Her har Johnsen full tillit og absolutt kontroll. Skatteløftet må også oppfylles. Alt annet vil være en gavepakke til Høyre i neste valgkamp, sier Maria Edvardsen. Aslak Bonde mener orden i de økonomiske sysakene er en forutsetning for fortsatt rødgrønt liv:

– Dersom regjeringen skal overleve til 2013, tror jeg det er en forutsetning at økonomien går bra. Høye oljepriser, økte skatteinntekter og litt lavere vekst i trygd og sykepenger kan bidra til at handlingsregelen nås allerede før 2013, og da kan de sette i gang noen storstilte prosjekter igjen mot slutten av denne stortingsperioden.

Tid for å bygge landet igjen

Regjeringen har måttet tåle sterk kritikk for manglende entusiasme, mindre «sprut» og en generell defensiv holdning til sitt eget prosjekt. Ekspertpanelet savner gode felles saker som regjeringen kan fronte i fellesskap, mot Frp og Høyre. Ser vi på de eksemplene ekspertene trekker frem som mulige vinnersaker for de rødgrønne, har de fleste ett fellestrekk: Selv om de handler om konkrete saker som kamp for full sysselsetting, mot sosial dumping eller full sykehjemsdekning – det dreier seg om å forsvare velferdsstaten slik vi kjenner den. 

 – Ett saksområde peker seg ut som stort nok til å være en egen vinnersak: Forsvar av velferdsstaten, sier Reiulf Steen (les veteranene Reiulf Steen, Johan J. Jakobsen og Stein Ørnhøis analyse av det rødgrønne prosjektet i egen sak).

– Ønsket om å beholde en sterk offentlig velferd står sterkt i den norske befolkningen, og det kan virke mobiliserende for de rødgrønne dersom opinionen oppfatter «den norske modellen» som truet, sier administrerende direktør Sigurd Grytten i Burson-Marsteller. 

Det kan se ut som om de rødgrønne har tyvlest våre eksperters gode råd. I sin tale til Aps sentralstyre for et par uker siden trakk Jens Stoltenberg Einar Gerhardsen opp av hatten igjen, og mante troppene til ny innsats for «å bygge landet videre». 

I tillegg trekker ekspertene frem «orden i økonomien» som et godt kort for regjeringen. De rødgrønne viste at de kunne håndtere finanskrisen, og det skal vi nok få høre om langt inn i 2013-valgkampen – hvis de kommer så langt. Et annet sterkt kort for regjeringen er de borgerlige. Frps nylig avholdte landsmøte, med skandalefrustrasjon og grasrotopprør mot katastrofelandet Norge, er ikke noe som akkurat går rett i hjertet på sindige Høyrefolk. Fortsatt kaos på borgerlig side, uten noe reelt alternativ i siktet, gir statsmanns-Jens bøttevis av bonuspoeng.

Exit-strategien på plass

Ingen av ekspertene tviler på at alle de tre regjeringspartiene kontinuerlig vurderer fordeler og ulemper ved å sitte i regjering sammen. Alle partiene vet det koster å sitte i posisjon. Spørsmålet er på hvilket tidspunkt regjeringsmakten koster mer enn den smaker.  

– Tendensen til at regjeringspartier taper ved valg kan tilsi at det kan lønne seg å oppløse regjeringen. Men på lengre sikt kan det virke negativt dersom man med det viser at de rødgrønne ikke er i stand til å regjere sammen likevel. Det hele vil avhenge sterkt av de konkrete omstendighetene omkring en eventuell regjeringsoppløsning. Utslagene kan også bli svært forskjellige for de ulike partiene, sier forskningsleder Hilmar Rommetvedt.SV er det partiet som kan tjene mest på en exit, mener flere av ekspertene. 

– Erfaringen er at det dominerende regjeringspartiet tjener på regjeringssamarbeidet, mens de mindre taper. Sp er i denne sammenheng i en særstilling gjennom historisk ikke å tape på regjeringsdeltakelse. SV vil nok oppnå større oppslutning utenfor regjering, mener Sigurd Grytten. 

– Det skal som oftest mye til før en koalisjonsregjering går i oppløsning – blant annet er det vanskelig å finne den riktige saken å ta brudd på, mener Aslak Bonde. Dessuten mener de fleste at Ap har mest å vinne på samarbeid og dermed vil strekke seg langt for å holde regjeringen sammen. 

– Ved å regjere sammen med andre kan Ap ta æren for det som går godt og forklare upopulære beslutninger med hensynet til en stabil regjering. Samtidig er det en fordel for partiet at forhandlingene nå foregår i regjeringskontorene fremfor i Stortinget. Lukkethet gjør de mektige mektigere, sier Maria Edvardsen.  

Eller som Hilmar Rommetvedt påpeker: Politikk er som kjent det umuliges kunst, ikke det muliges kunst, som mange synes å tro. 

Annonse
Annonse