Annonse
samtale_intervj.jpg

Få mer ut av medarbeidersamtalen

To mennesker i et rom. Én medarbeidersamtale. En sjef som ubevisst bruker samtalen til å befeste skjulte normer om hvordan en god medarbeider skal fungere på arbeidsplassen, til tross for at målet var et godt samtaleklima og muligheter til å løse problemer rundt balansen mellom arbeidslivet og privatliv.

Dette er bildet lektor og samtaleforsker Erica Sandlund fra Karlstads Universitet tegner etter å ha finstudert medarbeidersamtaler i et svensk selskap. Forskeren sier til det svenske bladet Kvalitetsmagasinet at det viste seg at den ansatte var den underlegne i medarbeidersamtalen med sjefen, hvilket gjorde det vanskeligere å snakke om problemer og opplevd stress.

Også norske studier har vist at effektene av medarbeidersamtaler ikke nødvendigvis er positive:

Meningsløse medarbeidersamtaler

Selv om det er forskjell på de skandinaviske landene, går Skandinavia for å være et av de områdene i verden med minst maktdistanse mellom ansatte og sjefer. Det er imidlertid en maktdistanse der, og Sandlunds råd er at sjefer, samme hvor positivt innstilt de i utgangspunktet måtte være, må bli seg mer bevisst hvilken maktposisjon de faktisk befinner seg i og bli flinkere til å lytte.

Hvis du virkelig ønsker å løse et problem, gjelder det å vente til medarbeideren begynner å snakke og å lytte mer enn du prater selv. Et tips er å stille åpne spørsmål som innbyr til en allmenn diskusjon, eksempelvis: Hvordan kan vi skape et mindre stressende arbeidsmiljø? Dette kan være en bedre innfallsvinkel enn det mer angripende «Føler du deg stresset?».

Unngå for øvrig å befeste normer gjennom måten du snakker på. Hvis du til stadighet sier at dere i selskapet hos dere holder et høyt tempo og har et stresset klima, kan det være vanskelig for ansatte å fortelle om negativt stress. Et annet tips fra Erica Sandlund er å vurdere å ta opp spørsmål som fleksitid og overtid på gruppenivå istedenfor på individnivå. Det kan få den ansatte til å føle seg mindre utsatt.

 

Annonse
Annonse