Annonse
boss_sjef_styri.jpg

Flere vil «stå på krava»

Medlemmene strømmer til fagforeningene – og flest søker seg mot de forbundene som har vært ute i kamp.

– Ja, jeg tror det er en direkte sammenheng. Det ble veldig synlig at vi tok en kamp for medlemmene våre. Det er et signal om at noen er villige til å stå på barrikadene for lavlønnsgruppene. Reinholderne ser at det er viktig at flere slutter opp så man har tyngde når det gjelder leder i Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF), Erna Hagensen, til Klassekampen.

Det er NAF som har vokst mest på streikene i prosent i vår – med 1 prosent bare i mai måned, da det var renholdsstreik.

– De siste årene har vi hatt en generell medlemsøkning, men i tariffoppgjøret er det merkbart høyere. Det gledelige er at dette har skjedd først og fremst i reinhold og vakt. Og reinholderne trenger virkelig en fagorganisasjon, de har vært lite organisert, sier Hagensen til Klassekampen.

I hovedorganisasjonen Unio var det Utdanningsforbundet som profilerte seg sterkest under kommunestreiken. Hovedorganisasjonen YS har ikke oversikt over medlemsutviklinga under tariffoppgjøret ennå.

Annonse
Annonse