Annonse
138434430_illus.jpg

Forsker på selskapsledelse

Nettverket "Nordic Corporate Governance Network" er akkurat opprettet. Nettverket består av forskere fra Norge, Danmark, Finland og Sverige, og hensikten er å studere eierstyring og selskapsledelse (corporate governance) i Norden.

De nordiske selskapene har spesielle kjennetegn når det kommer til eierstyring og selskapsledelse. Virksomhetene kjennetegnes blant annet av konsentrert eierskap, en styremodell som skiller seg fra blant annet den amerikanske gjennom at skillet mellom toppledelse og styret er skarpere, medarbeiderrepresentasjon, lav til moderat prestasjonsavslønning av ledere og stor åpenhet rundt økonomiske forhold.

Nettverket skal vurdere styrker og svakheter ved selskapsledelsesmodellen i Norden.

Forskerne som har opprettet gruppen er:

Professor Tom Berglund, Helsinki School of Economics
Professor Steen Thomsen, Copenhagen Business School
Professor Trond Randøy, Universitetet i Agder
Professor Per-Olof Bjuggren, Jonkjoping International Business School

Annonse
Annonse