Annonse
slappe_av.jpg

Frykter manglende engasjement

Ifølge en ny rapport fra the Economist Intelligence Unit ser over åtte av ti toppledere i selskaper i Europa og Midtøsten manglende engasjement som en av de største truslene mot forretningsvirksomheten de driver.

Likevel oppgir bortimot halvparten (43 prosent) av styremedlemmene som har deltatt i undersøkelsen at temaer som ansattes motivasjon, identifikasjon med selskapets mål og viljen til å «gå en ekstra mil» for selskapet «tidvis», «sjelden» eller «aldri» diskuteres på styrenivå. Knapt en av ti oppgir at selskapet jevnlig iversetter tiltak for å håndtere medarbeidere med lavt engasjement, skriver management-issues.com.

Nettstedet viser for øvrig til en studie fra konsulentselskapet Hay Group som antyder at opp til 30 prosent av variasjonen i forretningsresultater kan forklares med forskjeller i arbeidsmiljøet som en følge av innsatsen til linjelederne i selskapet.

 

Annonse
Annonse