Annonse

Går på sjefene løs

Det mener den danske avisen Børsen. Det er ventet at SAS-ledelsen kommer til å presentere et nytt underskudd når regnskapet for fjerde kvartal i fjor. Ulike kilder avisen har vært i kontakt med, mener derfor Jansson kan være på vei ut i nær fremtid, skriver Aftenposten.

Ifølge Børsens anonyme kildene skal misnøyen med Jansson skyldes at han mangler gjennomslagskraft - både utad og innad i selskapet - og at han kjenner selskapet for dårlig. Det har vært spekulert i om selskapets viseadm. dir. John S. Dueholm kan være en aktuell kandidat til å overta.

- Mats Jansson og jeg har et fremragende samarbeid, og han sliter og strever for SAS. Jeg er imponert over at han overhodet kan stå på beina, og jeg har fullstendig tillit til den daglige ledelsen, sier styreleder i SAS, danske Fritz H. Schur, til Børsen.

Annonse
Annonse