Annonse
team_samhold_gr.jpg

Gi teamarbeidet retning

* Ikke forutsett at alle kjenner strategien.
Ikke tro at alle kjenner strategien selv om sjefen har kommunisert den. Finn ut av om medarbeiderne i teamet faktisk forstår den.

* Bekreft felles forståelse.
Lag en skisse som viser hvor organisasjonen er nå og hvor den skal. Del skissen med ledere og medarbeidere for å finne ut om dere har det samme bildet av tingene.

* Kobl delene sammen.
Lag to lister sammen med teamet. En liste over de viktigste prosjektene dere jobber med og en liste over organisasjonens mål. Trekk linjer mellom de to listene. Hvis det er prosjekter hvor det ikke er mulig å finne noen linje til de overordnede målene, vurder dem om igjen: Trenger prosjektene en annen innfallsvinkel? Bør de avvikles?

Tipsene er hentet fra Harvard Business Review og blogginnlegget «How Leaders Create in Context for Strategy Execution».

 

 

Annonse
Annonse