Annonse

Høy lønn gjør lederne slemmere

Det skriver Aftenposten.no, som referer til en ny forskningsrapport fra Harvard University, University of Utah og Rice University.

Studien tar for seg 261 bedrifter. Bedriftene ble rangert ut i fra hvor godt forhold de har til sine ansatte og hvor mye de administrerende direktørene i bedriftene tjener.

Resultatet viste en klar sammenheng: Jo høyere den administrerende direktøren ble lønnet, jo verre behandlet bedriften sine ansatte.

Eksperiment

Det ble også gjort et eksperiment der 62 studenter ble fortalt, hver for seg, at de skulle konkurrere i et spill. Spillet besto i å løse ordgåter mot en student fra et annet universitet. I virkeligheten var det ingen annen person de konkurrerte mot.

De fikk deretter beskjed om at de hadde klart å løse én ordgåte mer enn den andre personen, og at de fikk 65 poeng for dette resultatet. Halvparten av studentene ble fortalt at den andre personen de hadde konkurrert mot hadde fått 60 poeng, den andre halvparten fikk beskjed om at den andre kun fikk 15 poeng for sin innsats.

I neste oppgave skulle studentene sjefe over det de tror er den tapende studenten fra det andre universitetet, som skal løse oppgaver. Både «sjefen» og den «ansatte» vil få poeng ut fra prestasjonen til den ansatte.

Klare resultater

Alle «sjefene» fikk beskjed om at den ansatte presterte middels etter oppgavenes slutt. Deretter fikk de valget mellom å beholde eller å sparke den ansatte.

Resultatet viser et klart mønster, skriver Aftenpostn.no. Blant sjefene med ansatte med lav poengsum («lav lønn») var det langt flere som sparket den ansatte.

Annonse
Annonse