Annonse

Høyere lønn ikke viktigst

Tre av ti forventer ikke lønnsøkning hvis de skulle skiftet jobb i dag. Faglige utfordringer og trivsel rangeres høyere enn lønn når man skal skifte jobb, viser en undersøkelse IT-bemanningsselskapet Elan har gjort blant 1005 respondenter. Kun seks prosent av de spurte oppgir lønn som viktigste årsak til at de valgte å skifte jobb sist.

- Mange bransjer melder om forventet bemanningsvekst i andre kvartal. Samtidig rapporterer svært få at lønn er viktigste faktor ved et jobbskifte. For arbeidsgivere betyr det at kunnskap om og bevissthet rundt hva som motiverer de ansatte er alfa omega for å vinne kampen om de gode hodene når markedet snur, sier Gudrun Jebsen, norgessjef i Elan IT i en pressemelding.

Noen andre funn fra undersøkelsen:

* Faglige utfordringer blir viktigere jo mer man tjener. For personer som tjener over 600.000 kroner i året oppgir rundt 35 prosent at faglige utfordringer, ikke lønn, var avgjørende da de skiftet jobb sist.

* Kun ni prosent oppgir jobbsikkerhet som et viktig argument for jobbskifte.

* 32 prosent ville ikke forventet lønnsøkning dersom de skulle skiftet jobb i dag.

* 23 prosent forventer en lønnsøkning på 30-60.000 kroner dersom de skulle skiftet jobb i dag.

* Undersøkelsen viser at jo yngre man er, jo oftere bygger man jobb.

Annonse
Annonse