Annonse
gammel_mann_p__.jpg

Interne kontrollrutiner

Interne kontrollrutiner
Spørsmål:
Arbeidstilsynet kontaktet meg pr telefon, som daglig leder i en verkstedsbedrift med ca 40 ansatte, og varslet om et tilsynsbesøk. Bl. a. ville arbeidstilsynet ha innsyn i våre interne regler og rutiner.  Vi har full orden på alle tekniske forhold, da jeg selvsagt vet hva vi er pålagt av tekniske krav i henhold til ulike forskrifter. Men arbeidstilsynet nevnte også interne saksbehandlingsrutiner for behandling av arbeidskonflikter mellom kolleger, samt varslingsrutiner. Er dette noe arbeidsgiver må ha?
Svar: Ja – alle virksomheter har plikt til å sørge for interne kontrollrutiner for behandling av arbeidskonflikter. Dette fremgår av den såkalt Internkontroll forskriften.  Varslingsrutiner er som hovedregel pålagt, etter arbeidsmiljølovens § 3-6.

Spørsmål: Arbeidstilsynet kontaktet meg per telefon, som daglig leder i en verkstedsbedrift med cirka 40 ansatte, og varslet om et tilsynsbesøk. Blant annet ville Arbeidstilsynet ha innsyn i våre interne regler og rutiner. Vi har full orden på alle tekniske forhold, da jeg selvsagt vet hva vi er pålagt av tekniske krav i henhold til ulike forskrifter. Men Arbeidstilsynet nevnte også interne saksbehandlingsrutiner for behandling av arbeidskonflikter mellom kolleger, samt varslingsrutiner. Er dette noe arbeidsgiver må ha?

Svar: Ja – alle virksomheter har plikt til å sørge for interne kontrollrutiner for behandling av arbeidskonflikter. Dette fremgår av den såkalt Internkontroll-forskriften. Varslingsrutiner er som hovedregel pålagt, etter arbeidsmiljølovens § 3-6.

Advokatene Jon F. Claudi, Kari Andersen, Eirik Utstumo og Terje Andersen i Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund svarer på spørsmål om arbeidsrett. Tjenesten er gratis. Send mail med ditt spørsmål!

Annonse
Annonse