Annonse
138432166_appla.jpg

Jakten på lytteoppskriften

Lederutvikler Dan Bobinski fikk spørsmålet under et mellomlederseminar, og etter lange diskusjoner konkluderte forsamlingen med at du kan ikke «få folk til å lytte til deg». Folk vil riktignok høre deg hvis du snakker, men å lytte er noe annet. Den som lytter forsøker å forstå, og dét er en villet handling. Det er ikke noe du kan tvinge noen til, skriver Bobinski i et innlegg på nettstedet til Management Issues.

Du kan imidlertid gjøre det å lytte til et enklere valg for folk, skriver lederutvikleren. Budskapet ditt må være interessant og verdifullt for den det gjelder. For å få til det må du kjenne ditt publikum.

Et annet tips er: Gi det du ønsker å få. Med andre ord; hvis du ønsker at folk skal lytte til deg, må du først lytte til dem. Dét skaper en atmosfære for den typen interaksjon du ønsker deg.

Noen mennesker vil også vegre seg for å lytte fordi de er usikre, mener Bobinski. Å skulle lytte gjør at de føler seg sårbare, så de forsøker å unngå det. Andre tenker at å forstå er det samme som enighet, og blir av den grunn dårlige lyttere. Oppdager du denne typen hindringer, gjelder det å forsøke å skape en trygg atmosfære med stemme, ordvalg og kroppsspråk.

Annonse
Annonse