Annonse
arbeider.jpg

Japansk bilindustri lærer av norske forskere

Japansk bilindustri velger norsk teamforskningI årevis har verden lært organisasjon og ledelse av Toyota. Nå ser japanske forskere til Norge for å lære mer om teamorganisering.Sintef og NTNU har nylig utviklet et analyseverktøy som «diagnostiserer» hvordan team jobber i ulike produksjonsbedrifter. Dette har vakt interesse både hos det japanske forskningsinstituttet AIST (Advanced Industrial Science and Technology) og hos en av underleverandørene til Toyota, hvor Sintef har vært inne og brukt analyseverktøyet.

AIST ønsker å bruke den nye teammetoden som en del av sitt utviklingsarbeid rettet mot små og mellomstore industribedrifter i Japan, skriver forskningstidsskriftet Gemini i sin kommende utgave.

– Målet er å avdekke mulige forbedringer knyttet til både effektivitet og trivsel uansett produksjonsteknologi og andre rammebetingelser, sier arbeidslivsforsker ved Sintef, Morten Hatling, til Gemini.

Nordisk innflytelse versus japansk standardisering

Forskere i japanske AIST og norske Sintef har samarbeidet i ti år. Mens norsk arbeidsliv har vært opptatt av å organisere produksjonsteam på en måte som sikrer de ansattes kontroll og innflytelse, har japanerne tradisjonelt organisert sine team etter rene effektiviseringsprinsipper – såkalt «Lean production», eller på norsk: slank produksjon.

Et av prinsippene i Lean-metoden er å sikre kontinuerlig drift uten at det bygger seg opp mellomlager. Dette stiller store krav til logistikk, standardisering og evne til å omstille produksjonen hurtig i takt med etterspørselen. Studier av bedrifter som benytter såkalt slank produksjon i USA og Europa, viser imidlertid blandede konsekvenser for de ansatte med tanke på selvstyre, stress og arbeidsmiljø, skriver Gemini.

Arbeidsliv i endring

En rekke norske bedrifter og organisasjoner har tatt i bruk Lean-metodikk etter inspirasjon fra blant annet japanske Toyota. Morten Hatling ved Sintef sier imidlertid til Ukeavisen Ledelse at Lean benyttes på et helt annet nivå i Japan enn i Norge. Dette har svært høy prioritet, og bedrifter konkurrerer sågar seg imellom i nasjonale Lean-mesterskap.

– Bedriften vi har jobbet med i Japan har vunnet ti priser i nasjonale Lean-mesterskap, og har ingenting å lære om Lean av Norge. Det de kan lære noe om fra Norge, er imidlertid tematikken medarbeideres medvirkning og lojalitet, sier Sintef-forskeren.

Han viser til at tradisjonen med livslange ansettelsesforhold er så godt som forsvunnet fra det japanske arbeidslivet. Dette fører til at japanske arbeidsgivere i større grad enn før må bygge lojalitet blant medarbeiderne sine.

– I den norske modellen er noe av tankegangen med team at man skal skape et fellesskap mellom bedrift og ansatt, og vårt nye teamverktøy tar for seg om medvirkning på mange plan. Hvordan utpeker du teamledere? Hvordan fordeler du ansvar og oppgaver til team? Hvordan fordeler du ansvar innad i team?

Vil lære av Norge

Forskere fra Sintef og NTNU har gjennomført teamanalyser i både norske og japanske team i produksjonsbedrifter, og fant at norske team scorer høyere enn de japanske på flere faktorer som gjelder medvirkning.

– Dette synes japanerne er interessant, og dette vil de gjerne lære mer om. De ser også at norske bedrifter delegerer flere oppgaver ut til team enn det de selv er vant til å gjøre, sier Morten Hatling, som forteller at de i Japan jobber med medvirkning først og fremst ut fra ideen om at medvirkning påvirker medarbeiderlojalitet.

Det nye, norske teamverktøyet brukes blant annet til å få fram informasjon om ansattes kompetanse, teamets grad av selvstyre, hvordan teamleder utpekes, operatørenes individuelle frihet samt operatørenes involvering i aktiviteter knyttet til kontinuerlig forbedring. 

Annonse
Annonse