Annonse
anne_grethe_str.jpg

– Jeg har ikke løyet for noen

Tirsdag kommer hun til Molde for å møte de tillitsvalgte ved sykehuset i byen. Der koker det etter at Helse Midt-Norge har varslet at det ikke er økonomi til å starte byggingen av nye Molde sjukehus før tidligst i 2018.

– Rasende på Strøm-Erichsen

Helseministeren vil fortelle de tillitsvalgte at de samme reglene gjelder for Molde sjukehus som for alle andre sykehus: Økonomien i helseregionen må være på plass før det kan bygges nytt.

Hun er helt klar på at hennes forgjengere Sylvia Brustad og Bjarne Håkon Hanssen har tatt det samme forbeholdet som henne når de har sagt at 2012 er året da Molde sjukehus skal påbegynnes.

Ikke tillit

I Molde har lokale tillitsvalgte i Arbeiderpartiet sagt at de ikke lenger har tillit til Strøm-Erichsen. Kommunestyrerepresentanter i Romsdal har forlatt partiet som en følge av det som nå skjer. Også i andre deler av landet er det betydelig uro.

– Jeg skjønner at folk er skuffet, både i Molde og andre steder. Sykehusene er uhyre viktige for folk. Det jeg har som mål er å gi alle innbyggere i dette landet et kvalitetsmessig godt sykehustilbud, sier helseministeren.

Strøm-Erichsen har gjort et unntak for Møre og Romsdal, der alle de fire sykehusene inntil videre får beholde både føde- og akuttfunksjoner. Men dette betyr ikke at andre deler av landet kan regne med å få tilsvarende.

– I Møre og Romsdal er det nå en uavklart situasjon knyttet til sykehustilbudet i Nordmøre og Romsdal. Eikrem-alternativet i Molde er ikke droppet, men det ville være uansvarlig for meg å si nå at der skal sykehuset ligge når det ikke skal bygges før i 2018. Nå har vi tid på oss til å vurdere prosjektet, sier helseministeren.

St. Olavs rolle

St. Olavs hospital i Trondheim er blitt beskrevet som et pengesluk, som har tappet Helse Midt-Norge for økonomisk løfteevne. Betydningen dette store regionsykehuset har hatt for andre utbyggingsoppgaver i Trøndelag-fylkene og i Møre og Romsdal, var et tema for helseministeren da hun møtte pressen i Ålesund mandag ettermiddag.

Til NTB sier Strøm-Erichsen at Helse Midt-Norge ikke har forvaltet pengene på en dårlig måte, men at det har vært store utgifter knyttet til St. Olavs hospital.

Direktør Gunnar Bovim i Helse Midt-Norge sier til NTB at slik det nå ser ut, er det ikke penger til å starte byggingen av Molde sjukehus i den planlagte størrelsen før i 2018. Driften av alle sykehusene i Midt-Norge i årene som kommer vil også være avgjørende for når det er penger til å bygge nytt i Molde. Han utelukker ikke at det kan skje tidligere enn 2018 om driften skulle tilsi det. Han vil ikke være med på at St. Olavs hospital er en brems for dette tidspunktet.

– Men det er ingen tvil om at det trengs et nytt sykehus i Molde, sier Bovim. (©NTB)

 

Annonse
Annonse