Annonse
138431228_istoc.jpg

Jobb effektivt

Oppstykking av arbeidsdagen i mange, små biter er kanskje den største trusselen mot effektivitet. I magasinet Chef gir Anett Bohman, personal- og adverdsviter, tips om hvordan effektive sjefer jobber:


• De bestemmer selv over sin tid. Det er verken medarbeidere eller tidsfrister som styrer.
• Er tydelig på når han eller hun har stengt/åpen dør.
• Starter arbeidsuken med 50 prosent luft i kalenderen.
• Har en prioritering for alle typer arbeidsoppgaver.
• Alt er skrevet ned på en arbeidsliste som er delt opp i kortsiktige og langsiktige oppgaver.
• Deler opp dagen og uken i blokker som er satt av til ulike typer arbeidsoppgaver.


Og den ineffektive sjefen? Han er hele tiden tilgjengelig via e-post, mobil og en åpen dør, og slipper alt han har i hendene så fort det kommer en henvendelse. Denne sjefen har skuffene fulle av ting han aldri rekker å ta tak i.

Annonse
Annonse