Annonse
138434054_dream.jpg

Kvinneeffekt?

Det kommer stadig undersøkelser som forsøker å gi svar på om kvinner i styrer gir positivt utslag på bunnlinjen eller ikke. Svarene fra ulike forskere peker i ulike retninger, men i en studie gjort av magasinet Veckans Affärer i Sverige tipper konklusjonen i kvinnenes favør.

Magasinet har sett på kursutviklingen i selskaper fra og med den datoen en rekke kvinnelige styremedlemmer gikk inn i styret og frem til i dag. Kursutviklingen er deretter sammenlignet med utviklingen på børsen i samme periode.

Veckans Affärer har studert i alt 354 styreposter som innehas av kvinner. 185 av selskapene hadde en kursutvikling som var bedre enn børsgjennomsnittet. Det er dermed liten tendens til at kvinnelige styremedlemmer har en bedre kursfasit enn børsen.

Ser man på de 22 kvinnene som sitter i tre styrer eller flere, er imidlertid tendensen tydeligere, skriver bladet. Av disse 22 hadde 14, eller nesten to tredjedeler, en positiv kursutvikling sammenlignet med børsen.

Kursutvikling er én måte å måle styreinnsats på. Veckans Affärer presiserer imidlertid at børskurs ikke alltid henger sammen med det enkelte styremedlemmets innsats. Et styremedlem kan komme inn i et styre hvor selskapets børskurs er hauset opp. Det kan også ha vært tatt strategisk uheldige beslutninger på et tidligere tidspunkt som påvirker kursutviklingen fremover. Noen bransjer har dessuten så store problemer at det vil være vanskelig for et enkeltselskaper å slå den gjennomsnittlige børsutviklingen.

I Sverige, som i mange andre land, er kvinner og styrer et tema som virkelig er i vinden om dagen. Kvinnekvotering diskuteres, og mange medier - herunder Veckans Affärer - har skrevet store reportasjer om den norske kvinnekvoteringen.

Annonse
Annonse