Annonse

Kvinnelige direktører taper lønnskampen

Dét viser en gjennomgang Aftenposten har gjort av avlønning av ledere i konsernledelsen i ti av de største børsnoterte selskapene i Norge.

De 64 mannlige direktørene i avisens undersøkelse hadde i snitt litt over 2,5 millioner i grunnlønn, mens de kvinnelige direktørene hadde drøyt 1,9 millioner. De mannlige sjefens grunnlønn er 570 000 høyere enn kvinnenes. I tillegg får mennene i snitt over 600 000 i bonus, hvilket er mer enn dobbelt så mye som de kvinnelige sjefene får.

En av forklaringene på lønnsforskjellene er at lederjobber i stab generelt er dårligere betalt enn finansdirektørjobber og lederjobber med resultatansvar. Bare syv av de 21 kvinnene i undersøkelsen har driftsansvar.

Dette forklarer ifølge Aftenposten imidlertid ikke hele lønnsforskjellen. Blant konserndirektører som leder forretningsområder og har resultatansvar (43 menn og 7 kvinner) er lønnsforskjellen mellom menn og kvinner i snitt 220 000 kroner.

Annonse
Annonse