Annonse
138437449_kvinn.jpg

Kvinnelige ledere føler seg urettferdig behandlet

Bare 1 av 3 mannlige ledere mener det samme.

Det viser den landsdekkende undersøkelsen til Proffice, foretatt blant 1030 ledere.

Misunnelsen er sterkest hos unge ledere og ledere i offentlig sektor. Ledere under 35 år og ledere i offentlig sektor er mer misfornøyde med lønnen enn andre.

Selvforskyldt

Men undersøkelsen peker på at kvinnelige ledere nok kan se at lønnsnivået deres er en smule selvforskyldt. Tre av fire kvinnelige ledere mener ifølge undersøkelsen at kvinner må bli flinkere til å forhandle lønn og bonusordninger hvis de skal de klare å tjene like mye som menn.

Menn fortjener høyere lønn

Bråket under lønnsforhandlingene i år, der arbeidstakersiden, særlig de i offentlig sektor, vil styrke lønnsnivået i kvinneyrkene, får ikke mye sympati hos landets amnnlige ledere. 53 prosent av dem mener at kvinner ikke kan klage på lav lønn når de selv har valgt en yrkesretning de på forhånd vet gir lavere lønn enn andre yrker.

Her tenker deres kvinnelige kollegaer annerledes. Bare 30 prosent av dem deler denne holdningen.

En av tre mannlige ledere mener dessuten at menn fortjener mer lønn fordi de jobber mer. Kun 12 prosent av kvinnene er enige i dette.

Annonse
Annonse