Annonse
138431386_pa_fa.jpg

Ledere flest ser ikke nytte i sosiale medier

Men et mindretall tror det vil gagne dem: Sosiale medier vil i fremtiden styrke merkevaren og forbedre rekrutteringen, sier de.

Dette kommer frem i en undersøkelse om lederes forhold til sosiale medier som bemanningsselskapet Manpower har gjort blant 34.000 toppledere i 34 land, hvorav 750 kom fra Norge. Undersøkelsen viser for øvrig at:

* 11 prosent av norske ledere og 20 prosent av lederne globalt har laget retningslinjer for bruk av sosiale medier på arbeidsplassen.

  • Av de virksomheter som har retningslinjer oppgis forebygging av produktivitetstap som den viktigste effekten av retningslinjene.

  • 4 av 10 norske ledere og 6 av 10 globalt mener at sosiale medier i fremtiden kan være positivt for virksomheten.

Konsernsjef Maalfrid Brath i Manpower Norge sier i en pressemelding at hovedkonklusjonen er at lederne er ikke er seg bevisst verken mulighetene eller farene ved sosiale medier.
- Jeg velger å tro at dette dreier seg om at sosiale medier fortsatt er et nytt fenomen, til tross for at mange av oss er erfarne brukere både i jobb og privat sammenheng. Spørsmålet er egentlig ikke om Facebook og Twitter enten er tidstyv eller forretningsmulighet. De kan godt være begge deler, og arbeidsgiverne trenger et bevisst forhold til hvordan sosiale medier bør og ikke bør brukes. Dette er et nytt medielandskap hvor man må sette grenser, utforske mulighetene, forebygge farene og høste gevinstene, sier Brath.

Lederne ble bedt om å velge to av åtte alternativer til hvordan sosiale medier i fremtiden best kan bidra til å styrke virksomheten. Fordelingen ble da som følger: merkevarebygging (21 prosent), rekruttering (14 prosent) og samarbeid og kommunikasjon på arbeidsplassen (11 prosent). De norske lederne svarer her i stor grad som andre ledere i verden.

Blant norske ledere har lederne fra offentlig sektor noe sterkere tro på at sosiale medier kan gagne virksomheten enn det ledere i andre sektorer har.

Annonse
Annonse