Annonse
forhandlinger.jpg

Må offentliggjøre sjefenes lønn

I Norge må aksjeselskaper oppgi godtgjørelser til daglig leder. I allmennaksjeselskaper er kravet ytterligere utvidet, og gjelder også andre ledende ansatte. Norge er imidlertid et ”annerledesland” på dette området. Internasjonalt finner man sjelden så stor åpenhet rundt lederlønninger.

I USA tvinges imidlertid selskapene nå til større åpenhet, melder business.dk.

En ny lov krever at børsnoterte selskaper skal å opplyse om hvor mer toppsjefen får i lønn enn selskapets medarbeidere, sistnevnte regnet i gjennomsnitt.

Næringslivets interesseorganisasjoner er lite fornøyde med regelendringen, og påpeker blant annet at dette vil medføre mye ekstraarbeid for multinasjonale selskaper. De viser også til at selskaper som har outsourcet lavtlønnsjobber vil komme bedre ut på papiret enn selskaper som selv har ansatt mange lavtlønte.

Senatoren som står bak lovendringen, Robert Menendez, avviser imidlertid motforestillingene, og sier via en talsmann til Financial Times at åpenhet vil bidra til å fremme rettferdig lønn til arbeiderne.

 

Annonse
Annonse