Annonse

Mellomledere bør ikke forhandle egen lønn

- I en individuell lønnsforhandling blir ikke nødvendigvis resultatet like godt som i tarifforhandlinger. Dette skyldes nok ofte lønnssystemene og at du som individ ikke har den samme forhandlingsmakten. Derfor er det nok lettere å holde lønna nede i individuelle lønnssystemer, sier Brekke.

Han tilføyer at individuelle avtaler imidlertid kan slå ut i begge retninger.

- For ledere som er flinke til å forhandle kan et slikt system gi bedre lønn og vilkår. Likevel mener jeg at ledere med individuell lønnsfastsettelse må være svært gode forhandlere for å oppnå samme lønnsnivå som i tariffavtalene, sier han.

Les: Mellomledere ikke fornøyd med lønna.

Kvinnelønnen

Kvinnelige sjefer tjener fortsatt langt mindre enn sine mannlige kolleger, ifølge undersøkelsen Norsk Ledelsesbarometer, som er utført blant 3460 ledere og mellomledere over hele landet.

Forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne mener det ikke alltid er sammenheng mellom lønn og stillingsinnhold for norske ledere.

- Det er nok i mange tilfeller slik at ansvar og krav ikke reflekteres i lønnen, mener han.

Kvinnene henger etter

Ledelsesbarometeret avdekker store lønnsforskjeller mellom kvinnelige og mannlige ledere. En kvinnelig leder tjener i snitt 70 000 kroner mindre i året enn sin mannlige kollega. Brekke mener lønnsforskjellene i mange bransjer er urovekkende stor.

- En mulig forklaring kan være at kvinnelige ledere med individuell lønnsfastsettelse ikke er like gode til å stå på krava som sine mannlige kolleger. Det kan virke som om kvinnelige sjefer er litt mer tilbakeholdne og beskjedne på egne vegne. Forhåpentligvis vil vi lykkes i å oppnå lik lønn i årene fremover, sier han.

Annonse
Annonse