Annonse
penger.jpg

Mellomledere ikke fornøyd med lønnen

En undersøkelse gjennomført av organisasjonen Lederne blant sine medlemmer, som stort sett er mellomledere, viser at bare syv prosent er svært fornøyd med lønna.

40 prosent et ganske fornøyd. På motsatt ende av skalaen, finner vi at 15 prosent er ganske misfornøyd, mens tre-fire prosent er svært misfornøyd. Kvinnelønnen Kvinnelige sjefer tjener fortsatt langt mindre enn sine mannlige kolleger, ifølge undersøkelsen Norsk Ledelsesbarometer, som er utført blant 3460 ledere og mellomledere over hele landet.

Forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne mener det ikke alltid er sammenheng mellom lønn og stillingsinnhold for norske ledere.


Les også Står svakere i lønnsforhandlinger


– Det er nok i mange tilfeller slik at ansvar og krav ikke reflekteres i lønnen, mener han. Kvinnene henger etter Ledelsesbarometeret avdekker store lønnsforskjeller mellom kvinnelige og mannlige ledere. En kvinnelig leder tjener i snitt 70 000 kroner mindre i året enn sin mannlige kollega.

Brekke mener lønnsforskjellene i mange bransjer er urovekkende stor.

– En mulig forklaring kan være at kvinnelige ledere med individuell lønnsfastsettelse ikke er like gode til å stå på krava som sine mannlige kolleger. Det kan virke som om kvinnelige sjefer er litt mer tilbakeholdne og beskjedne på egne vegne.

Forhåpentligvis vil vi lykkes i å oppnå lik lønn i årene fremover, sier han.


Les også Kvinnelige ledere føler seg urettferdig behandlet

Dette er Norsk Ledelsesbarometer:
Annonse

Dette er Norsk Ledelsesbarometer:
Annonse