Annonse
istock_00000109.jpg

Meningsløse medarbeidersamtaler

Nesten halvparten (48,4 prosent) av medarbeiderne som har deltatt i en undersøkelse gjort av Xtra personell opplever at medarbeidersamtalen i liten grad forbedrer arbeidssituasjonen.

Det er imidlertid store bransjeforskjeller, konstaterer Finansavisen i sin omtale av undersøkelsen. I helsesektoren opplever over 50 prosent av medarbeiderne at samtalene i liten grad fører til forbedringer på arbeidsplassen. Innen handel og butikk er det færre, bortimot 40 prosent, som mener det samme.

29,6 prosent av alle deltagerne i undersøkelsen opplever at medarbeidersamtalen har bidratt til ”litt” forbedring. 22 prosent mener samtalen i stor grad har ført til forbedringer.

Resultatene fra undersøkelsen stemmer godt overens med det Bård Kuvaas, professor ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI, tidligere har funnet i sin forskning.

I henhold til Kuvaas´ funn ser det ut til at medarbeidere som har en god relasjon til lederen sin får mer ut av medarbeidersamtalen enn andre. Er forholdet til lederen i utgangspunktet dårlig, kan medarbeidersamtalen gjøre vondt verre. Kuvaas har tidligere uttalt til Ukeavisen Ledelse at det er like mange ansatte som har en positiv opplevelse av medarbeidersamtalen som det er folk som er negative.

Det er flere som har stilt spørsmål ved den tradisjonelle medarbeidersamtalen, herunder Bluegarden:

Medarbeidersamtalen er død - leve en-til-en-samtalen

Oppdatering 24.06.2010:
Vil du vite mer om undersøkelsen? Her er lenken til Xtra personells pressemelding om saken.

Annonse
Annonse