Annonse
0723b26_m__teme.jpg

Menn styrer AS-ene

Kun 17 prosent av styrerepresentantene er kvinner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Høyest kvinneandel er det i styrene innenfor ”annen tjenesteyting”, hvor kvinneandelen er 46 prosent. Deretter kommer undervisning, med 37 prosent.

Innenfor bygg og anlegg er ni av ti styrerepresentanter menn. Nesten like stor herreandel er det i styrene innenfor næringene jordbruk, skogbruk, fiske, bergverk, industri, transport og lagring.

72 prosent av aksjeselskapene har ingen kvinner i styret.

I allmennaksjeselskapene (ASA), hvor reglene om kvinnekvotering begynte å gjelde fra 1.januar 2008, er det 40 prosent kvinner i styrene. Kvinnene som sitter i disse styrene har høyere utdanning enn de mannlige styremedlemmene. 72 prosent av kvinnene i ASA-styrene har utdanning utover videregående skole. Tilsvarende tall for menn er 63 prosent.  

Statistikkene viser for øvrig at to av tre styrerepresentanter har ett styreverv, mens en fjerdedel har to eller tre. 96 prosent av de kvinnelige styrerepresentantene har inntil tre styreverv, mot 88 prosent av de mannlige.

Les mer om statistikkene hos Statistisk sentralbyrå.

 

Annonse
Annonse