Annonse
suksess.jpg

Mer ansvar til mellomlederne

Det anbefaler Boston Consulting Group (BCG) og Wold Federation of People Management Associations (WFPMA). Entusiasmen og den ekstra gløden som motiverte ansatte kan mobilisere, må tilbake, og bedriftene må i stor grad sette sin lit til mellomlederne for å få dette til, konkluderer de to internasjonale organisasjonene i en fersk rapport, som er omtalt i Mandag Morgen.

BCG og WPFMA har i sin nye studie spurt 5500 toppledere i 109 land om dagens og fremtidens utfordringer innen personal og ledelse. Landene der flest ledere svarte var Canada, USA, Frankrike, Australia, Brasil, Finland, Tyskland og Russland. Fra Norge deltok 24 ledere.

På bakgrunn av den internasjonale rapporten og intervjuer med en rekke fagfolk innen HR og ledelse konkluderer Mandag Morgen med at fremtidens mellomledere kommer til å få utvidet ansvar og myndighet, og i større grad styrer etter mål, ikke etter direktiver. Mellomlederne spås også en rolle hvor de i større grad enn i dag opererer som endringsledere og personlige veiledere – coacher. For øvrig er konklusjonen at det blir færre ledernivåer og færre mellomledere.

Rune Jacobsen i BCG Norge sier til Mandag Morgen at mange bedrifter gjennomførte endringene så raskt at de ikke rakk å endre organisasjonsstrukturen. I stedet for å fjerne nivåer og lag og bygge mer fremtidsrettede organisasjoner, brukte mange ostehøvelprinsippet kuttet jevnt over alt. Jacobsen mener at 20-30 prosent av mellomleder i litt større bedrifter bør bort.

Det presiseres at det vil være store forskjeller fra bedrift til bedrift og mellom bransjer, og Jacobsen sier at de viktigste gevinstene ikke er knyttet til bortfall av mellomledernes lønninger. Det handler snarere om hvordan færre nivåer gjør selskapet bedre i stand til å ta de rette beslutningene og gjennomføre endringer.

Jan Olav Brekke, leder i den norske organisasjonen Lederne, er på sin side uenig med Jacobsen i at så mange mellomledere bør bort. Brekke sier til Mandag Morgen han tror vi har et mer naturlig antall lag i norske bedrifter enn det som er tilfellet internasjonalt og som synes å være utgangspunktet for rapporten fra BCG.

 

Annonse
Annonse