Annonse
konflikt_kvinne.jpg

Mislykkede samtaler

Hvis du har dårlige erfaringer med vanskelige samtaler, kan årsakene være mange. I en større artikkel om de vanskelige samtalene trekker bladet Personal og Ledelse fram fem mulige grunner:

Forutinntatt
Du har i forkant gjort deg opp en klar formening om saken og hva konklusjonen skal bli.

Selvopptatt
Du har snakket for mye selv, og glemt å lytte til hva den andre sier. Hvis du har lyttet, har du lyttet i verste mening og hørt det du ville høre.

Usakelig
Du kan ha stilt retoriske spørsmål bare for å få fram dine egne poenger. Du kan ha latt deg provosere til å sette ting på spissen eller sørget for at samtalen har fått et preg av forhør.

Feilaktig
Du kan ha kommet med beskyldninger som du strengt tatt ikke har dekning for. Du kan for eksempel ha stolt for mye på hva andre sier, istedenfor å gjøre egne observasjoner.

Flukt
Du synes saken er så ubehagelig at du slipper den for tidlig, før du har fått et resultat.

 

 

Annonse
Annonse