Annonse

Norges Bank mangler kompetanse

Investeringsanalytiker, Lars Haakon Søraas, har sett på cv-en til styremedlemmene, og er ifølge Finansavisen urolig.

- Hovedstyret har ingen personer med relevant kompetanse innen kapitalforvaltning, samtidig som Oljefondet driver med aktiv forvaltning. Det blir som å la Forsvaret leke med kjernevåpen uten å kreve at noen av generalene har kompetanse på området, mener han.

Fremskrittspartipolitiker, Jørund Rytman, har nå sendt et brev til finansminister Sigbjørn Johnsen, der han blant annet krever svar på om hovedstyret har tilstrekkelig kompetanse til å forvalte et av verdens største fond.

Johnsen er klar i sitt tilsvar:

- Det gjelder ikke særskilte formelle kvalifikasjonskrav til hovedstyrets medlemmer, skriver han.

Ifølge Finansavisen henviser Johnsen til en proposisjon der det heter at medlemmene skal reflektere en bred bakgrunn og kompetanse, med særlig vekt på økonomi og finans samt betydelig innsikt i samfunnsøkonomiske problemstillinger.

Annonse
Annonse