Annonse
h__ndtrykk_kont.jpg

Ny jobb? Hvordan skrive egen oppsigelse

Når du har fått ny jobb så er du klar for å si opp den jobben du har i dag. Oppsigelsesperioden i prøvetiden er som regel 14 dager fra den datoen du sier opp, uavhengig om det er midt i måneden. Når du er fast ansatt har du vanligvis oppsigelsestid på 3 måneder eller mer, og oppsigelsen gjelder fra den 1. i måneden etter at du leverer oppsigelsen din. Oppsigelsestiden er spesifisert i ansettelseskontrakten. Derfor bør du velge en dag sent i måneden.

Skriftlig

Si alltid opp skriftlig. Ha en skriftlig oppsigelse med deg, også hvis du sier opp muntlig i et møte med sjefen. Dersom du sier opp på grunn av kolleger eller ugreie forhold på jobben bør du gjøre begrunnelsen så nøktern som mulig. Dette er ikke riktig tidspunkt til å "tømme seg". Husk at du kanskje kommer tilbake i samme firma en gang - selv om du ikke tror det er mulig akkurat nå. Ikke fortell noen på jobben at du har tenkt å slutte før du har gitt fra deg oppsigelsen. Veggene har ører.

Må ikke oppgi grunn

Det er ikke nødvendig å skrive hvorfor du sier opp, det skal kun være et informasjonsbrev. Hvis du leverer brevet personlig til din overordnede vil han/hun sannsynligvis ta en prat med deg om saken, da kan du fortelle hvorfor du sier opp. Vær så ærlig som du kan med hensyn til hvorfor du vil slutte. Vær positiv. Prøv å tenke på det beste med den jobben du har hatt, og fremhev dette i oppsigelsessamtalen. Da husker sjefen deg som en positiv person.

Ikke «slutt» før du slutter

Det er viktig å ikke «slutte» på jobb før oppsigelsestiden er ferdig. Fortsett å jobbe som om du ikke skulle slutte. Andre vil beundre deg for at du fortsatt står på. Enkelte arbeidsgivere har en tendens til å basere din attest på din arbeidsinnsats i oppsigelsestiden. Du kan også ha nytte av god oppførsel den siste perioden dersom du vil be arbeidsgiveren din om å være referanse for senere anledninger.

Planlegg i tide

Før oppsigelsen er det lurt å planlegge arbeidet ditt! Det er aldri populært å si opp hvis du er midt oppe i et prosjekt som bare du har fullstendig oversikt over. Før du leverer din oppsigelse bør du altså ha en plan for hvordan du skal kunne avslutte eksisterende oppdrag og prosjekter. Husk også at din bedrift som regel vil trenge en etterfølger når du slutter. Har du noen å anbefale, eller har du mulighet til å bistå ved opplæring, kan du være sikker på at dette er initiativer som din arbeidsgiver vil sette pris på.

Husk skriftlig attest

Be høflig om skriftlig attest (dette har du krav på ifølge loven). Skriftlig attest er en fordel når du senere skal søke jobber blir det tungvint og brysomt å klarere med referansepersonen(e) per telefon for hver ny jobbsøknad. Finn deg en referanseperson før du slutter. Spør de som kjenner deg og dine sterke sider best mulig om de vil gi deg referanser. Har du klarlagt dette før du slutter vil sjansen for en god referanse være større. I store firmaer har ikke sjefene alltid den nødvendige oversikt over de ansattes merittliste

Ikke brenn broene til din forrige arbeidsplass! Det kan hende at du trenger dem som referansepersoner, eller du kan kanskje være interessert i å komme tilbake ved en senere anledning. Husk også at det ikke alltid bare er du som planlegger jobbskifte. Tidligere kollegaer kan fort bli dine kollegaer igjen, og da er det selvsagt en fordel å ha et godt forhold til dem.

Formulering av oppsigelsen

Oppsigelsen kan gjerne være kort, og litt personlig. Her er vårt forslag til formulering, med muligheter for egne tilpassinger og endring av innholdet. Brevet kan lastes ned i Word-format med ferdig oppsett for brev, se lenke nederst på siden.

 


OPPSIGELSE AV STILLING SOM (navn på stilling)

Jeg sier med dette opp min stilling som (navn på stilling) hos (firma AS).

Alternativ 1:
Jeg fullfører oppsigelsestiden som fastsatt i ansettelseskontrakten, og fratrer derfor min stilling fra og med (01.01.2010).

Alternativ 2:
Jeg er klar over at jeg har (3 måneders) oppsigelsestid, men ber om at raskere fratredelse blir vurdert da jeg er ønsket i ny stilling så snart som mulig.

Grunn for oppsigelse er valgfritt om man vil ha med, tilpasses til egne årsaker. Eksempel:
Grunnen til at jeg sier opp min stilling er at jobben jeg utfører i dag har lite med min utdannelse å gjøre. Kombinert med mye uønsket overtid har jeg vurdert aktuelle jobbtilbud opp mot min nåværende stilling og tatt min beslutning.

Alternativt kan du avslutte med en hyggelig frase slik som:
Det har for meg vært (tre) meget givende og hyggelige år hos Firma AS, så det å slutte var ingen lett avgjørelse å ta. På den annen side har jeg et sterkt ønske om å komme meg videre. Jeg føler at det er riktig av meg å benytte meg av denne åpningen med hensyn til min videre karrière.


Dette til orientering.


Med hilsen

 


Last ned mal for oppsigelsesbrev her (Word)

Annonse
Annonse