Annonse
gruppe_m__te_di.jpg
Det er ditt ansvar som selger å sørge for at du har kunnskap nok om det du skal selge, men også om de du skal selge til.

Øk motivasjonen med kunnskap

Selv nå, 200 år etter hans død er det visdom i dette sitatet. Samuel Johnson forteller oss at det er greit og ikke kunne alt, men vi skal vite hvor vi kan tilegne oss kunnskap om det vi ikke vet.

Litt om alt

Jeg mener at en dyktig selger bør kunne litt om alt. Ingen kan forvente at selgere kan alt, selv om noen selgere er så spesialisert på sitt felt at de kan kalles eksperter. For oss andre vil det holde og kunne litt om alt.

Du vil alltid komme opp i situasjoner hvor du kommer til kort, eller hvor kundens kunnskaper overstiger din egne. Dette må vi leve med, men det er alltid akseptabelt å si «Jeg har ikke noe svar på det nå, men jeg skal sjekke det og kommer tilbake med et svar til deg etterpå.»

Trygghet

Gode kunnskaper gir deg trygghet. Det å vite hva du driver med øker den indre motivasjonen din og dermed ditt engasjement og lysten til å selge. For å få troen på produktene eller tjenestene du selger må du tilegne deg kunnskaper om dem.

I begynnelsen på av arbeidsforhold ligger denne byrden på arbeidsgiver. Han må sørge for at du får all kunnskap du trenger for å bli engasjert. Etter en stund vil din arbeidsgiver forvente at du, som

Samuel Johnson skriver, vet hvor du kan lære det du ikke vet. Dette er også kunnskap.

Internett

For noen år siden var betegnelsen «Grunnleggende IT-kunnskaper» kun at du visste hvordan du

brukte en datamaskin og enkel bruk av Office pakken. I dag er dette fremdeles en forutsetning, men i tillegg må man vite hvordan man bruker en søkemotor på internett. Søkemotorer som Google, og Kvasir brukes mer og mer av de som søker kunnskap om emner, og ikke bare de som søker etter sex.

Internett er en kunnskapsdatabase uten sidestykke i verdenssammenheng. Man kan ved noen tastetrykk få informasjon om nær sagt alt som finnes. I og med at mengden informasjon er så stor kommer søkemotorene til sin rett, og de som klarer å søke riktig og velge de rette treffene er de som også lettest kan tilegne seg kunnskap via internett.

Økte kunnskaper øker også innsatsviljen. Dette er en naturlig konsekvens av at den indre motivasjonen øker i takt med kunnskapsnivået. Når innsatsviljen øker, så bedres også resultatene, og når resultatene er gode, så økes innsatsviljen. På den måten skaper man et moment som kan vare i lang tid.

Tillit

Alle kunder liker selgere med kunnskap. Dette øker kundens tillit, ikke bare til selger, men også til selskapet som selgeren representerer. Det vil faktisk også øke kundenes tillitt til produktet og produsentene.

Denne tilliten sørger for at kundene holder seg lojale og fortsetter å legge sine ordre til nettopp din bedrift, men det beste av alt er hvis denne kunden er så fornøyd at han blir en ambassadør for deg. En ambassadør er en kunde som ikke bare handler jevnt og trutt, men som også snakker pent om deg til andre, og således gir deg mer butikk.

Det er ditt ansvar som selger å sørge for at du har kunnskap nok om det du skal selge, men også om de du skal selge til. Jo mer du vet om kunden på forhånd, jo større er sjansen for at kunden velger å handle fra deg. Derfor vil jeg anbefale at du bruker tid på å sette deg inn i hvem din kunde er, hva de driver med, hvordan de jobber, hva de bryr seg om, osv.

Det er faktisk ingen begrensning i hvor mye informasjon du kan tilegne deg om kunden din. Jo mer jo bedre. Denne informasjonen danner grunnlaget for hvordan du skal kontakte kunden din, hva du skal prøve å selge til dem, og hvordan du skal gjøre det.

Annonse
Annonse