Annonse
smilende_sjef_m.jpg

Omgå omorganisering

Svært mange sjefer omorganiserer selskapet de leder i løpet av sine to første år i jobben. Mange gjør dette for å bedre gjennomføringsevne og beslutningstaking, men de fleste omorganiseringene fungerer ikke etter intensjonene, skriver Michael C. Mankins i et blogginnlegg hos Harvard Business Review.

Han oppfordrer ledere til å vurdere følgende tips før de setter i gang en omfattende omorganisering:

* Definer rollene til beslutningstakerne.
Hvis beslutningstaking ikke fungerer, kan det være fordi ansvarsforholdene er uklare. Å få klarhet i hvem som bestemmer hva, sammen med hvem kan bidra til å få bort kritiske flaskehalser.

* Styrk informasjonen.
Gå igjennom hva slags informasjon som trengs for å ta beslutninger.

* Vurder medarbeiderne.
Hvis de to foregående punktene ikke bidrar til forbedring, kan det være at problemene handler om talent og bemanning. Forsikr deg om at du har riktige folk i de rette rollene. Hent inn ny kompetanse hvis du må.

Relaterte saker:

Rettigheter ved omorganisering

– Mislykkede omorganiseringer i næringslivet

Omorganisering

Annonse
Annonse