Annonse
138436623_istoc.jpg

Sjefens mørke sider

Basert på en av testene i Hogan Assessments Systems definerer man personlighetstrekk som kan slå kontra under gitte omstendigheter, skriver Dagens Næringsliv i en artikkel om sjefens mørke sider:

Entusiastisk-Flyktig
Tendens til å bli sterkt begeistret for mennesker og prosjekter, for deretter å bli skuffet. Er dermed lite utholdende.

Listig - Skeptisk
Smart sosial innsikt kan bli til kynisme og oversensitivitet for kritikk.

Forsiktig - Unnvikende
Forsiktighet kan bunne i redsel for kritikk. Går det for langt, tar man ingen sjanser og tør ikke forandre på noe.

Uavhengig - Avskjermet
Mangel på interesse for andres følelser kan lett fremstå som dårlige kommunikative evner.

Fokusert - Passiv - Aggressiv
Uavhengighet kan slå over i stahet. Personen kan overse andres oppfordringer og fremstå som svært lite samarbeidsvillig.

Selvsikker - Arrogant
Hvis man er ute av stand til å innrømme feil eller lære av egne erfaringer, er kanskje selvsikkerheten for høy.

Sjarmerende - Manipulativ
Sjarmerende og spenningssøkende. Kan bruke sjarm og risikovilje til å oppnå fordeler.

Livlig - Dramatisk
Liv og røre er moro på jobben, men blir det for mye av det gode passer det antagelig ikke så godt inn i lederrollen.

Oppfinnsom - Eksentrisk
Spennende og original med mange ideer, men kanskje ikke alltid så god dømmekraft?

Samvittighetsfull - Perfeksjonistisk
En leder som lider av perfeksjonisme kan være vanskelig å tilfredsstille, og kan dessuten umyndiggjøre sine ansatte.

Pliktoppfyllende - Uselvstendig
Å være innstilt på å gjøre andre til lags kan være bra, men det kan føre til at man unngår nødvendige konfrontasjoner.

Professor Paul Moxness, Handelshøyskolen BI, og NHH-professor Willy Haukedal advarer i samme artikkel mot ukritisk bruk av personlighetstester ved ansettelser. Moxness mener man like gjerne kan spå i kaffegrut.

Annonse
Annonse