Annonse
applaus.jpg

Skap engasjement

Lederens drømmemedarbeider er han eller hun som gir det lille ekstra. Få selskaper lykkes imidlertid med å ivareta de ansattes engasjement og ideer, registrerer Richard Berglund ved Göteborgs universitet.

Berglund, som nå har skrevet doktorgrad om engasjement på arbeidsplassen, har opp gjennom årene hatt innsyn i produksjonsmiljøer i mange svenske selskaper. Han sier til HR-society at det finnes imponerende mye kompetanse i fleste selskapene, og mener at nesten alle de ansatte i produksjonen har kloke synspunkter.

Hvis medarbeiderne får sjansen til å bidra med synspunktene sine, øker engasjementet og de gjør mer enn forventet. Dessverre etterspørres imidlertid bare en brøkdel av engasjementet, hvilket er sløseri, uttaler Berglund.

I forbindelse med doktoravhandlingen sin har forskeren undersøkt ti faktorer som påvirker de ansattes vilje til å engasjere seg. En viktig faktor er tiltro. Berglund kaller det er et spørsmål om menneskesyn, og henviser til at en kultur med åpenhet og lite statusforskjeller viser at de ansatte er verdifulle.

Og ledelsen er viktig for å skape engasjement. Initiativ fra bunnen skal koordineres med en drivkraft fra toppen. Dét krever mye nærvær, kommunikasjon og forståelse. Han understreker at det vanskelige her ikke er å si hva man skal gjøre, men å gjøre det man sier.

Det er med andre ord handlingene som teller.

 

Annonse
Annonse