Annonse
138434407_outso.jpg

Slik outsourcer du

Idé- og forstudie:

Du må ha en produktidé, eller definere et behov

Kravspesifikasjon utarbeides sammen med tids-, ressurs og kostnadsoverslag

Du må vurdere om produktet må eller bør utvikles i egen regi, eller som det kan være fordelaktig å outsource hele eller deler av jobben

Vurder kost/nytte-analyser og ulike prosjektmodeller, basert på tilgjengelige ressurser, selv eller sammen med en samarbeidspartner

Valg av outsourcingsmodell:

 • Størrelsen på prosjektet ditt avgjør hvilken prosjektmodell du bør velge. Ifølge Instefjord er små prosjekter rene fastprisprosjekter, mens større prosjekter kjøres som kost- + materiellprosjekter
 • For store prosjekter anbefaler Instefjord at du etablerer en egen prosjektorganisasjon internt hos konsulenten
 • Sett opp bemanningsplan
 • Bemann prosjektet med nødvendige ressurser, så snart nødvendige spesifikasjoner er på plass

Spesifikasjon:

 • Parallelt med planlegging og oppbygging av prosjektorganisasjon utarbeides funksjonsspesifikasjon og fremdriftsplan på engelsk med nødvendig detaljeringsgrad. Spesifikasjonen beskriver hva som skal lages og hvilke krav og spesifikasjoner som gjelder

Gjennomføring:

 • Fastpris og kost- + materiellprosjekter kjøres av konsulenten på grunnlag av spesifikasjonen
 • Ved opprettelse av egen prosjektorganisasjon, styrer du prosjektet, og prosjektet rapporterer direkte til deg
 • Tett kontakt mellom din bedrift, prosjektteam og konsulent
 • Konsulenten kan bistå med faktureringen

Avslutning:

 • Når produktet er ferdigutviklet i henhold til inngåtte avtaler, kan du velge hvordan prosjektet skal avsluttes eller videreføres
 • For fastpris og kost + materiellprosjekter overtas normalt både teknologi, produkt og fremtidig vedlikehold
 • Ved etablering av egen prosjektorganisasjon kan det velges mellom flere modeller, ifølge Instefjord:
 • Legge ned organisasjonen, og overføre teknologi og support
 • Videreføre organisasjonen i egen regi, enten som en egen juridisk enhet, eller som en integrert del av eget selskap
Annonse
Annonse