Annonse
knut_eggum_joha.jpg
Konkurransedirektør Knut Eggum Johansen sliter med å få nok kvinner i ledende stillinger.

Sliter med kvinnekvoten

Konkurransetilsynet har problemer med å oppfylle normen om 40 prosent kvinner i ledende stillinger, registrerer Aftenposten. Konkurransedirektør Knut Eggum Johansen forklarer overfor avisen at mens tilsynet var i Oslo, var gjennomsnittsalderen på over 50 år. Nå er gjennomsnittsalderen godt under 40 år.

– Det viser seg da at når vi en så ung stab, er det en utfordring å bygge opp kvinner som ønsker å ta lederstillinger. Det skyldes blant annet at de tar omsorgsoppgaver hjemme, sier Johansen til Aftenposten.

Konkurransedirektøren regner med at problemer er forbigående, og viser blant annet til at de har 50 prosent kvinner på mellomledernivå. Tilsynet har iverksatt flere tiltak for å øke kvinneandelen i ledelsen.

 

Annonse
Annonse