Annonse
138431224_grupp.jpg

Snakk som en god sjef

Er det noen andre som føler det på samme måte?
Dette er en frase du kan bruke når noen kommer med en ide, en observasjon eller en klage på et møte. Gjennom å henvende deg til alle, kan du kanskje unngå at dette blir en diskusjon bare mellom to personer. Hvis du finner ut at hele gruppen mener det samme, vil du også antagelig håndtere saken annerledes enn om utsagnet kom fra én person. En diskusjon blant flere kan også gi et større tilfang av løsningsforslag.

Fortell....
Bruk denne inngangen når du vil vite mer om et problem, en situasjon, et prosjekt eller en hendelse. En åpen, allmenn kommentar er ofte det mest effektive måten å få andre til å prate på.

Jeg forstår hva du mener, men hvis jeg tar på meg lederhatten....
Dette er en frase det går an å bruke når du som leder må ta vanskelige, upopulære beslutninger, til tross for at du sympatiserer med medarbeiderne dine. Ved å vise til ulike hatter, synliggjør du forskjellen mellom din private rolle og din sjefsrolle. Når du viser til ditt lederansvar, lederhatten, er det lettere å ta ansvaret. For andre kan det være lettere å akseptere at du har og tar ansvaret.

Kilde: Shortcut

Annonse
Annonse