Annonse

Stiller styrekrav

Slyngstad og medarbeiderne hans har planer om å gjennomføre 2000 møter med selskaper fondet har eiendeler i. Ett av målene er å sørge for at selskapene får uavhengige styreledere, skriver Dagens Næringsliv.

I USA har rundt 50 prosent av selskapene styreledere som samtidig fungerer som konsernsjefer, og det er flere grunner til at oljefondsjefen ønsker en rolledeling mellom styret og administrerende direktør:

Styrene ansetter administrerende direktør, styrene har en kontroll- og overvåkningsfunksjon og styret fastsetter administrerende direktørs lønn.

Oljefondsjefen mener adskilte roller vil gi selskapene bedre styringsstruktur og føre til økt lønnsomhet. Oljefondet eier 0,7 prosent av det amerikanske markedet, og er en viktig stemme.

Annonse
Annonse