Annonse
138436958_busin.jpg

Støttende ledere gir resultater

- Det er medarbeidernes opplevelse av verktøyene som avgjør om tiltakene gir de ønskede resultatene, sier professor Bård Kuvaas ved Handelshøyskolen BI i en artikkel hos forskning.no.

Kuvaas har sammen med doktorgradsstudent Anders Dysvik gjennomført en studie blant alle ansatte i en norsk bedrift innenfor telekommunikasjon. I studien ønsket de å se på sammenhenger mellom de ansattes opplevelse av bedriftens HR-tiltak, opplevelsen av støtte fra nærmeste leder og arbeidsprestasjonene.

Dét forskerne fant, var at jo mer støtte medarbeiderne opplever at de får fra sin nærmeste leder, jo mer positivt opplever de organisasjonens personalverktøy. De finner videre at positive sammenhenger mellom opplevelsen av personaltiltak og arbeidsprestasjoner oppstår kun for medarbeidere som opplever stor grad av støttende ledelse.

Medarbeidersamtaler, kursing og andre HR-tiltak har altså ingen effekt om medarbeidernes nærmeste leder som ikke oppleves som støttende.

- Organisasjoner får ikke bedre kvalitet på og effekt av sine HR-verktøy enn kvaliteten på organisasjonens linje- og mellomledere, spissformulerer Kuvaas.

331 medarbeidere (en svarprosent på 52), på tvers av alle avdelinger, deltok i studien. Forskningsresultatene skal presenteres i en artikkel i det internasjonale vitenskapelige tidsskriftet Human Resource Management Journal.

Annonse
Annonse