Annonse

Streik i sykehusene

Meklingen mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Unio førte ikke frem. Det betyr at 870 Unio-medlemmer ved norske sykehus går ut i streik.

Noen timere tidligere bestemte de kommuneansatte seg for å streike. Les her.

Til tross for at det har pågått mekling mellom partene siden 19. mai, var avstanden for stor til at det var mulig å finne en løsning

- For oss har det vært viktig å få til et ansvarlig lønnsoppgjør ved norske sykehus som er tilpasset den økonomiske situasjonen. Unios lønnskrav i forhandlingene har vært alt annet enn ansvarlig og langt over rammen fra frontfaget, sier Anne-Kari Bratten viseadministrerende direktør i Spekter.

For Spekter har det vært et klart mål i dette oppgjøret å finne rom for å prioritere bl.a. sykepleierne. Siden dette er en kvinnedominert yrkesgruppe, ville dette også hatt likestillingseffekter.

- Det er med skuffelse og undring jeg registrer at Unio ikke har vist vilje til å se på alternative muligheter sammen med oss i Spekter. Vi har hele veien vært konstruktive og vist vilje til å finne frem til løsninger, sier Bratten.

Spekter beklager sterkt de konsekvensene denne streiken får for pasientene. Sykehusene gjør sitt ytterste for å sikre at liv og helse ikke står i fare.

Annonse
Annonse