Annonse
mann_sliten_tr_.jpg

Styr unna disse feilene

Det mener Scott Anthony, blogger hos Harvard Business Review. Dette er ifølge bloggeren noen av disse feilene:

* Man vet man gjør de gale tingene.
Noen skjuler informasjon, for eksempel fra en markedsundersøkelse, eller villeder andre.

* Man kunne lett ha oppdaget at man gjør de gale tingene.
En telefon til de rette menneskene for å skaffe mer informasjon, kunne lett ha avslørt bristene i de interne planene. Ofte kan enkle undersøkelser gi mye nyttig informasjon, hevder Scott Anthony.

* Man bruker mye tid og penger på å undersøke noe man bare kunne ha funnet ut ved å eksperimentere.
Noen ting vet man rett og slett ikke før man har forsøkt seg fram. Vil folk endre vaskevanene sine hvis det kommer en ny type mopp på markedet? Hvor mye er folk villige til å betale for en applikasjon til mobiltelefonen? Dette er spørsmål man bare får svar på ved å prøve, skriver Anthony. Å bruke evig lang tid på å forsøke å undersøke disse spørsmålene er et alvorlig feilgrep, mener han. Det er bortkastet tid og ressurser.

 

Annonse
Annonse