Annonse
138431248_sare_.jpg

Sykefraværet skyldes kanskje sjefen!

Hun sier til Dagbladet at hun tror lederrollen er viktig for hvorfor mange blir syke i norsk arbeidsliv, og at det derfor er en avsporing å diskutere de ansattes arbeidsmoral.

- De vil gjerne bety noe på jobben og utgjøre en forskjell. Og de ønsker at det skal være viktig at de er på jobb, sier hun.

- Bedriften har ansvar for at alle forstår hvorfor de har betydning for helheten. Her svikter altfor mange ledere. De sørger ikke for at medarbeiderne har gode nok grunner til å gå på jobben. Da har de heller ikke gode nok grunner til å komme raskt tilbake etter sykdom. I stedet for å innføre strengere regler for sykemelding bør virksomhetene jobbe med å utvikle gode ledere som klarer å motivere folk til å komme på jobb, mener hun.

Annonse
Annonse