Annonse
138434003_dame_.jpg

Tilgivelsens kraft

Det er ikke alltid så lett å gå videre når tilliten til folk rundt deg svekkes. Hvordan reagerer du eksempelvis på uberettiget kritikk? Eller på at noen forsøker å lure deg på jobben? Hvordan håndterer du bedrag, sjalusi, avvisning, mangel på respekt, skuffelser og resten av den lange listen av mulige, negative jobbrelaterte erfaringer? Og - hvordan håndterer du skuffelser og nederlag i privatlivet?

"Gode ledere må ha fred med seg selv og hendelsene i livet", mener George Kohlrieser, konsulent, psykolog og professor i organisasjon og ledelse ved handelshøyskolen IMD i Sveits.

I et innlegg hos Management-Issues skriver han at alle, og særlig ledere, må være forberedt på å knytte seg til folk, for så å gå gjennom separasjon og sorg når bånd svekkes eller ryker. Dette er imidlertid ting man må komme seg igjennom for å nyte den fulle gleden ved jobben og livet. Man kan fornekte det eller håndtere det.

Kohlriser viser til at sorgen har ulike steg: fornektelse, protest og sinne, tristhet, savn og lengsel, frykt for hva som vil hende, mental og følelsesmessig aksept, opprettelse av nye bånd, tilgivelse og til slutt; man får tilbake følelsen av takknemlighet og glede.

Av disse stegene, kan tilgivelse være et av de vanskeligste, men samtidig er dette noe av det som "virker best", også for deg selv, mener psykologen. Du blir igjen i stand til å gi til andre.

"Mennesker som ikke klarer å tilgi, har en tendens til å forbli ofre. De er ulykkelige, kyniske, negative, defensive og de lider", skriver Kohlriser, som bruker ordet "gissel" om folk som ikke klarer å tilgi. Skal man nå nye høyder som leder, må man kunne tilgi, mener han. Samtidig vil du som leder da være modell for andre når det kommer til å lære seg disse viktige følelsesmessige ferdighetene.

Annonse
Annonse