Annonse
138434879_istoc.jpg

Tøff tone

Hva gjør du som leder når du får høre fra andre ledere at omgangtonen i din avdeling er vel barsk? Sett saken på dagsorden så snart som mulig, råder Niels Henriksen, lederrådgiver i den danske organisasjonen Lederne. Han mener at slike saker må tas opp av hensyn til medarbeidernes trivsel og prestasjoner, men også av hensyn til avdelingens image utad.

- Som sjef har man et ansvar for å sikre at medarbeidernes adferd ikke stiller avdelingen som helhet i et dårlig lys. Ansvaret innbefatter også at ingen medarbeidere føler seg støtt av en rå tone som påvirker prestasjonene deres i negativ retning, sier Henriksen på Ledernes hjemmesider.

Lederne har sammen med Berlingske Tidende konstruert dilemmaet ovenfor, og avisens lesere stemt på og diskutert hva sjefen bør gjøre. Henriksen mener at sjefen kan fortelle medarbeiderne at andre ledere reagerer på språkbruken i avdelingen. Dét illustrerer problemets omfang.

Lederen kan ikke gå rundt og være språkpoliti til enhver tid, men Henriksen mener at lederen kan bidra ved å gå foran som et godt eksempel. Han kan også fortelle hva slags språkbruk han ønsker og høylydt anerkjenne medarbeidere som har en vennlig og imøtekommende tone.

Annonse
Annonse