Annonse
fotballkamp.jpg

Trenerrollen endres

Under fotball-VM i Sør-Afrika er det kommet til syne mange uilke typer lederstiler på trenerbenkene, fra autoritære franske fotballedere til Argentinas klemmende Maradona.

Øyvind Kvalnes, førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handlehøyskolen BI, underviser norske topptrenere på oppdrag fra Norges Fotballforbund. Han mener å se at lederstilen blant trenere er i ferd med å endres:

– Fotballen er i ferd med å gå bort fra sin tradisjonelle autoritære lederstil. Trenerne er blitt mer inkluderende og lyttende i forhold til spillerne sine, sier Kvalnes i en melding fra BI på forskning.no.

Ifølge Kvalnes ser ikke fotballspillere lenger på seg selv som brikker i trenerens spill. Spillerne utfordrer autoriteten, og vil ha et ord med i laget om hvordan de best kan løse oppgavene ute på banen. Dette er en positiv utvikling, mener Kvalnes:

– Fotballedere og trenere som lykkes med å involvere spillerne i dialog og meningsutveksling, vil kunne høste gevinst i form av bedre prestasjoner på banen, hevder han.

Dette betyr imidlertid ikke at han mener at trenerens rolle som instruktør skal forkastes. Kvalnes har tro på en både-og-løsning, og mener de beste trenerne vil være de som lykkes med en kombinasjon av instruksjon og involvering.

Kvalnes argumenterer for at økt involvering vil føre til økt eierskap og dermed mer motiverte spillere. For mye involvering kan imidlertid ha sine ulemper i form av ineffektive prosesser, uklarhet om retning, for lite bruk av trenerens erfaring og usikkerhet rundt makt og autoritet.

Det er her instruksjon kommer inn som en viktig korrigerende faktor. Instruksjon kan sikre klarhet om retning, makt og autoritet. Trenerens kompetanse utnyttes og prosessene blir mer effektive.

Annonse
Annonse