Annonse
barnehage_med_e.jpg

Urolige barnehageledere

Det kommer fram i Norsk Ledelsesbarometer 2010, som utføres av De Facto på vegne av organisasjonen Lederne. 80 prosent av barnehagestyrerne forventer problemer. Nær halvparten av de spurte mener fra før at barnehagens økonomi er uforutsigbar, noe som vitner om stor usikkerhet rundt barnehagenes økonomiske rammebetingelser.

Mange av Ledermedlemmene opplever at problemer med å få oversikt over kommunenes beregningsgrunnlag og budsjett ikke er belyst i det nye forslaget fra staten.

– Dette er kanskje den aller største faren. Det har fra før rådet stor usikkerhet rundt de private barnehagenes økonomi og forutsigbarhet. Det nye forslaget vil ikke gjøre forutsigbarhet og trygghet bedre for de private barnehagene, påpeker Trond Jakobsen, bransjeansvarlig for barnehageledere i Lederne.

Annonse
Annonse