Annonse
suksess.jpg

Verdifullt engasjement

En sterk interesse og et stort engasjement kan lette omorganiseringer og kompensere for brist i de formelle kunnskapene, viser undersøkelser gjort av Christine Räisänen, forsker ved Chalmers i Göteborg.

Forskeren har fulgt fem arbeidsgrupper fra ulike bransjer over to år, og sier til nettstedet Lederna at pasjon er en ressurs man skal forsøke å ta vare på. Det bidrar til å sveise grupper sammen og hjelper gruppen til å arbeide på en framgangsrik måte.

Sterk felles interesse for et produkt kan eksempelvis lette tvungne sammenslåinger av bedrifter og avdelinger. Ifølge forskeren gjelder det imidlertid å bygge bro mellom interessene og kanalisere dem i rett retning, eller risikerer man at teamene fortsetter på ulike spor og i stedet blir konkurrenter.

 

Annonse
Annonse