Annonse
barnehage_med_e.jpg
De arbeidstakerne som mener at god ledelse er aller viktigst, jobber i barnehage, undervisnings- og opplæringssektoren, helse, pleie og omsorg.

Verdsetter god ledelse

Hvor høyt verdsettes god ledelse? Arbeidstagerorganisasjonen YS har stilt spørsmålet i sitt arbeidslivsbarometer, og totalt sett viser undersøkelsen at ni av ti arbeidstakere mener at god ledelse er viktig eller svært viktig for yrkesutøvelsen deres. Nesten seks av ti arbeidstakere rangerer god ledelse som «svært viktig».

De arbeidstakerne som mener at god ledelse er aller viktigst, jobber i barnehage, undervisnings- og opplæringssektoren, helse, pleie og omsorg. Blant de ansatte i opplæringssektoren mener 94,4 prosent at god ledelse er viktig. I pleie og omsorgssektoren er det 96,8 prosent som holder god ledelse for viktig, mens helse topper med 98,4 prosent.

Forbundsleder i Norsk Skolelederforbnd, Solveig Hvidsted Dahl, sier i en pressemelding at de er glade for at oppvekst- og opplæringssektoren setter god ledelse så høyt.

– Skolelederne deler teten med to andre sentrale samfunnssektorer, og det er langt fra tilfeldig. Også helsesektoren og pleie- og omsorgstjenestene er avhengige av et sterkt kollegialt samhold, lagånd og en tydelig, kompetent ledelse for å yte sitt beste for enkeltmennesket, sier Hvidsted Dahl.

Vil frigjøre tid

Forbundslederen mener imidlertid at det er viktig å se nærmere på hvordan skolen organiserer lederskap.

– I dag bruker skoleledere bare en tredjedel av arbeidsdagen sin til pedagogisk ledelse, resten av tiden går tapt i papirarbeid og driftsoppgaver. Det beste og mest nærliggende tiltaket for å løse dette er å få flere yrkesgrupper inn i skolen for å støtte opp om lederen. Administrativt ansatte, folk til å løse driftsoppgaver og mer helsepersonell er eksempel på hvilken støtte skoleverket trenger.

Alle bransjene som har deltatt i YS Arbeidslivsbarometer rangerer god ledelse høyt. De som synes god ledelse er minst viktig er transportbransjen, IT-bransjen og forretningsmessig tjenesteyting, men også her er det rundt 90 prosent som oppgir at god ledelse er viktig.

 

 

 

 

 

 

 

Annonse
Annonse