Annonse

Veteraner tror det går seg til

 Stein Ørnhøi (SV) og Johan J. Jakobsen (Sp) har begge stor tro på at den rødgrønne regjeringen vil sitte ut perioden, og gå på en ny valgkamp sammen i 2013. 

– Ja, dette ser jeg veldig lyst på. Men det forutsetter at de greier å opprettholde sysselsettingen på et nivå som er helt enestående i europeisk sammenheng, forsvarer minstelønnssatsene og tar kampen opp mot sosial dumping, sier Ørnhøi. 

Jakobsen er også positiv, hvis Stoltenberg viser litt storsinn: 

– Jeg har tro på fortsatt samarbeid, men det er ingen tvil om at veldig mye avhenger av hvor raus statsministeren kan tenke seg å være i forhold til de to minste partiene i regjeringen. Det vil alltid være en grense et sted hvor et parti ikke kan tåle et nederlag. Noen saker er helt vitale for et parti, og det vil bety et stort svik mot velgerne om man gir etter. 

Reiulf Steen er litt mer i tvil. Han mener regjeringen mangler en stor sak å stå sammen om for å vinne tilbake entusiasmen hos velgerne. 

– Den største svakhet ved det rødgrønne alternativet er at de har tre forskjellige sett av «hjertesaker». For SV er det skole og barn, for Senterpartiet distriktspolitikk og for Arbeiderpartiet økonomisk politikk. Dersom de med dette som utgangspunkt kjører tre ulike valgkamper, er de rødgrønne dømt til å tape. Soria Moria var en god idé, til engangsbruk, men folk gir stort sett blaffen i hva en regjering har oppnådd av resultater. Takknemlighet forekommer sjelden i politikken, sier Steen. 

Ikke glem partisjelen 

– SV kan ikke sitte i en regjering som åpner for oljeleting i Lofoten. Jeg kjenner hele bredden i partiet. Ingen kan begynne å forhandle om det, konstaterer Ørnhøi på vegne SV.  

Johan J. Jakobsen har en mer pragmatisk innstilling til den vanskelige saken: 

– Jeg tror ikke på en ren SV-seier i Lofoten. Her går det an å skrive seg rundt problemene. Du skal ikke se bort fra at vi får et mer eller mindre tøyelig kompromiss som SV kan utlegge som en politisk seier. Jeg tror kanskje ikke SV vil føre et slikt kompromiss i pennen, men Sp kan utmerket godt gjøre det, sier Jakobsen lurt. 

Johan J. Jacobsen mener Senterpartiet valgte en god strategi da det gikk inn for rødgrønt samarbeid. 

– Å gå for en rødgrønn allianse var et smart trekk. Det Sp har oppnådd i regjering er om ikke over all forventning, så i alle fall svært bra. Det er ingen tvil om at Sp har tjent på å være med i den rødgrønne regjeringen.  

Stein Ørnhøi mener SV er det partiet som vil tjene mest på å gå ut av regjeringen, men han tror ikke det skjer. 

– Hvis de bryter et regjeringssamarbeid på en populær sak, er det mye å vinne på det på kort sikt. Men samtidig har den politiske konstellasjonen som den rødgrønne regjeringen representerer, i seg en bærekraft også i fremtiden. Så spørsmålet er om det er kortsiktig eller langsiktig utbytte man er ute etter, sier SV-Ørnhøi.

 

Hvordan vinne igjen?

Det store spørsmålet er: Kan de vinne igjen?

– Min erfaring er at dersom man skal vinne et valg, må man konsentrere seg om noen meget få og store saker eller saksområder, helst bare én sak, sier Reiulf Steen.  

– Ett saksområde peker seg etter min mening ut: Forsvar av velferdsstaten. Men dersom det skal bli en vinnersak, må representantene for den rødgrønne regjeringen slutte med å sutre over alle problemene. Eldrebølgen behøver ikke være et problem, men et vell av muligheter. Sykelønn er ikke en byrde, men en trygghetsgaranti og dermed en velsignelse, argumenterer Steen. 

 Johan J. Jakobsen tror vinnersaken vil være den samme i 2013 som i 2009, nemlig at det blir et fullstendig kaos rundt alternativet til en rødgrønn regjering. – KrF og Venstre er svekket, og store deler av Høyre har ganske klare holdninger mot Frp. Jeg tror enda flere velgere vil bli klar over hva en regjering med Frp vil innebære, og vil betakke seg, sier Jakobsen. 

Annonse
Annonse