Annonse
138437451_kvinn.jpg

Vil at damen skal forsørges

Flertallet mener hjemmeværende eller deltidsarbeidende kvinner er heldige som har en mann som tjener nok til å forsørge dem.

Det er særlig kvinner og arbeidstakere under 35 år som mener dette.

Det viser en landsdekkende arbeidsmarkedsundersøkelse blant 1030 ledere og 1527 arbeidstakere. Undersøkelsen er todelt og utført av Respons Analyse for bemannings- og rekrutteringsselskapet Proffice.

Lei likestillingsdebatten

De fleste, 63 prosent, mener det er for slitsomt at begge foreldrene jobber heltid når man har små barn. Her er kvinner og menn helt på bølgelengde. Dagens likestillingsdebatt er vi lei. Undersøkelsen viser at 1 av 2 ledere - uavhengig av kjønn - og nesten like mange arbeidstakere er lei hele likestillingsdebatten, og et flertall mener den handler for lite om at menn og kvinner har ulike preferanser og derfor tar ulike valg.

- Likestillingsdebatten er kompleks, og årsakene til at kvinner tjener mindre enn menn er fasetterte. Å si at det er fordi kvinner jobber i mindre betalte stillinger og bransjer enn menn, at de jobber mer deltid, mindre overtid og går ut i svangerskapspermisjon, er bare et utsnitt av det store bildet. Dette er kanskje et signal om at debatten ikke oppfattes som nyansert nok. For temaet i seg selv er jo viktig, sier Per Bergerud. Han er administrerende direktør i Proffice.

Roe ned

Bergerud mener at vi må ta til etterretning og respektere at mange, særlig kvinner, ønsker å roe ned tempoet i yrkeslivet, så sant økonomien tillater det.

- Norsk familiepolitikk skal selvsagt legge til rette for at både mødre og fedre på lik linje skal kunne kombinere yrkesliv og familieliv, sier Bergerud.

Annonse
Annonse