Annonse
oppgang.jpg

Vil du lykkes i 2011?

Start med å stille deg følgende spørsmål: Hva, hvem og hvordan. Klarer du å definere disse tre spørsmålene har du grunnlaget for hvordan du skal innfri de forventninger som er satt til deg for kommende år.

Hva skal du selge?

Det er helt nødvendig for enhver selger å kunne sine produkter og tjenester. Kunnskapen om produktene danner grunnlaget for salgsinnsatsen. Sett deg inn i alle aspekter i produktene du skal selge og forsøk å finne så mange gode grunner du kan for at kundene skal kjøpe dem. Dette gjør du enklest ved å sette deg i kundenes ståsted når du evaluerer produktene. Har du anledning til fysisk å teste dem, så er det en også en fordel.

Ofte lanseres nye og oppdaterte produkter på nyåret. Du bør sette av god tid til å studere disse produktene. Snakk gjerne med utviklere, produktsjefer eller produsenter, og sørg for at de gir deg all informasjon du trenger.

Når du kjenner dine produkter og tjenester vil du oppdage at også motivasjonen til å selge dem øker. Med god produktkunnskap og økt motivasjon vil du bli entusiastisk. Denne entusiasmen må du ta vare på og dele med kundene dine slik at de også blir entusiastiske og ser fordelene med dine produkter og tjenester.

Hvem skal kjøpe?

Forskjellige produkter krever forskjellige kunder. Benytt den kunnskapen du har tilegnet deg om produktene til å definere hvem som kan ha nytte av å kjøpe dem. Vær systematisk i arbeidet og sett opp lister over potensielle kunder for hvert enkelt produkt.

Eksisterende kunder kan ha behov for dine nye produkter eller tjenester, men etter hvert som du har fått økt kunnskap om produktene kan det være at du også ser nye salgsargumenter for de gamle produktene som kan gi deg bedre salgsrelasjoner med allerede gode kunder.

Ikke tenk bare på dine eksisterende kunder når du gjør denne øvelsen. Ofte kan nye produkter generere nye kunder, så ha et åpent sinn og vær kreativ. Skal du nå målene for året som kommer må du være villig til å utvide kundekretsen din.

Hvordan skal du selge?

Hvilke metoder skal du benytte når du tilnærmer deg kundene? Her må du benytte kunnskapen om både produktene og kundene sammen. Hvordan du skal selge er avhengig av type produkt, relasjonen til kunden og din egen erfaring og kunnskap.

Planlegg innsatsen nøye. Jo bedre forberedt du er, jo større er sjansen for at du lykkes. Sørg for at du er ekspert på produktene dine, at du vet nok om kundene til at du kan definere hva de har behov for, og benytt all din salgskunnskap og erfaring aktivt for å oppnå dine mål.

Forberedelsene vil gi deg en tillitsfull og sikker fremferd ovenfor kundene, men vær alltid ærlig og redelig ovenfor alle du møter. På den måten bygger du tillit og gode relasjoner med både eksisterende og nye kunder, og fremstår som en god representant for din arbeidsgiver.

Annonse
Annonse