Annonse
norgesflagg_puz.jpg

Vil fortsatt ha kontrollen

Det tror ordføreren i Skien og leder av eierforumet til kommunens interesseorganisasjon, Rolf Erling Andersen. Etter kommunevalget i 2011 vil folkevalgte automatisk inhabile i kommunestyret når de behandler saker som berører kommunale selskaper hvor de er styremedlemmer. Det er i dag 2 600 slike kommunale selskaper, skriver Aftenposten.

 

– Jeg tror det for en ordfører vil være en umulighet i sitte i sentrale selskapsstyrer. Det primære er vervet som folkevalgt, sier advokat Børge Bendum i kommunenes arbeidsgiverforening KS.

 

– Jeg tror alle kommunene nå vil gjennomgå selskapene sine og ta tilbake mange selskaper, sier Andersen, som er kritisk til lovendringen, skriver Aftenposten.

 

– Dersom man antar at ordføreren er den som best representerer kommunen, blir kommunen dårlig representert, og det kan være et demokratiproblem, sier professor i offentlig rett, Eivind Smith.

Annonse
Annonse